REDEN VAN BESTAAN

In 2016 werd in Brussel een groep burgers zich bewust van de moeilijkheid voor nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, migranten zonder papieren...) om Brusselaars te ontmoeten.

Dit gebrek aan contact met de "plaatselijke bevolking" heeft een aanzienlijke invloed op vele aspecten die nieuwkomers in staat stellen zich in Brussel opgenomen te voelen (het leren of beoefenen van een landstaal, kennis van de stad en de cultuur, kansen op werk, huisvesting, gevoel van eigenwaarde en persoonlijke ontplooiing).

SINGA creëert deze ontmoetingsplaatsen tussen nieuwkomers en Brusselaars. In een groep, met z'n tweeën of in een gedeelde flat, bevorderen deze ontmoetingen de toegang tot nieuwe kansen voor nieuwkomers en bouwen zij aan een samenleving die rijk is aan diversiteit en waarin iedereen zijn potentieel ten volle kan verwezenlijken door zijn plaats te vinden.

Comme A La Maison, création de colocations solidaires

AZE.png
AZER.png
Buddy SINGA
Valérie et Arbab.jpeg
AZERYY.png

BAZAR

Ontmoetingen in gemengde groepen (lokale bevolking/ nieuwkomers) rond gemeenschappelijke

Hoofdkwartier van de SINGA gemeenschap! Plaats waar een sterke energie heerst, ideaal voor babbeltjes, ontmoetingen en improvisatie van spelletjes & animaties.

ADMINBUDDY

Creatie van een partner-systeem tussen nieuwkomer en plaatselijke bevolking om SINGA samen te ontdekken

'Comme A La Maison' (zoals thuis); oprichting van solidariteitscoöperaties om de integratie van vluchtelingen te bevordere

PROJECTEN IN HET KORT

SINGA is bovenal een gemeenschap van professionals, artiesten, atleten, studenten...

Het is een gemeenschap van mensen die elkaar willen leren kennen en begrijpen. Al snel ontstaat er iets magisch: vriendschappen worden geboren, aperitiefjes en weekendjes worden georganiseerd, er wordt tegelijkertijd gestreden om een woning of een baan te vinden, er worden Franse of Arabische oefensessies opgezet, culturen en recepten worden uitgewisseld! De ontmoeting leidt tot deelname aan het sociale leven en dus... tot inclusie!

Bij SINGA heeft iedereen de mogelijkheid om op zijn of haar niveau mee te doen. Of je nu een paar uur per jaar, per week, een vrije kamer hebt of gewoon wilt voetballen of percussie spelen, je zal het leven veranderen van degenen die je ontmoet, zonder dat je het merkt!

 

SINGA signifie "lien" en lingala.

Né en France en 2012, SINGA est aujourd'hui un mouvement international présent dans de nombreux villes dans le monde !

Singa dans le monde

ONZE MISSIE

singa mission informer

INLICHTEN

De gastsamenleving informeren en sensibiliseren over de rijkdom die nieuwkomers in België inbrengen, de verhouding tot asiel veranderen en vooroordelen ontkrachten. In plaats van een karikatuur te maken van het migratievraagstuk, beschouwt SINGA het in zijn geheel, teneinde betrouwbare, nuttige en verrijkende informatie te verspreiden.

INTERACTIE

Nieuwkomers en leden van de gastvereniging in contact brengen. SINGA stelt het creëren van banden en ontmoetingen centraal in haar project. SINGA zorgt ervoor dat elke burger zichzelf ontdekt, elkaar leert kennen en in de beste omstandigheden samenleeft.

singa mission innover

INNOVEREN

In voorgestelde praktijken om belemmeringen voor nieuwkomers uit de weg te ruimen. SINGA bevordert een inclusieve en egalitaire aanpak die iedereen aanspoort om een actor van verandering te zijn en hen begeleidt bij de ontwikkeling en de uitvoering van hun projecten.