REDEN VAN BESTAAN

In 2016 werd in Brussel een groep burgers zich bewust van de moeilijkheid voor nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, migranten zonder papieren...) om Brusselaars te ontmoeten.

Dit gebrek aan contact met de "plaatselijke bevolking" heeft een aanzienlijke invloed op vele aspecten die nieuwkomers in staat stellen zich in Brussel opgenomen te voelen (het leren of beoefenen van een landstaal, kennis van de stad en de cultuur, kansen op werk, huisvesting, gevoel van eigenwaarde en persoonlijke ontplooiing).

SINGA creëert deze ontmoetingsplaatsen tussen nieuwkomers en Brusselaars. In een groep, met z'n tweeën of in een gedeelde flat, bevorderen deze ontmoetingen de toegang tot nieuwe kansen voor nieuwkomers en bouwen zij aan een samenleving die rijk is aan diversiteit en waarin iedereen zijn potentieel ten volle kan verwezenlijken door zijn plaats te vinden.

 
 

PROJECTEN IN HET KORT

SINGA is bovenal een gemeenschap van professionals, artiesten, atleten, studenten...

Het is een gemeenschap van mensen die elkaar willen leren kennen en begrijpen. Al snel ontstaat er iets magisch: vriendschappen worden geboren, aperitiefjes en weekendjes worden georganiseerd, er wordt tegelijkertijd gestreden om een woning of een baan te vinden, er worden Franse of Arabische oefensessies opgezet, culturen en recepten worden uitgewisseld! De ontmoeting leidt tot deelname aan het sociale leven en dus... tot inclusie!

Bij SINGA heeft iedereen de mogelijkheid om op zijn of haar niveau mee te doen. Of je nu een paar uur per jaar, per week, een vrije kamer hebt of gewoon wilt voetballen of percussie spelen, je zal het leven veranderen van degenen die je ontmoet, zonder dat je het merkt!

 

ONZE MISSIE

NOUVEL ARRIVANT
(versus "migrant" ou "réfugié)"

PERSONNE LOCALE

MEMBRE DE LA COMMUNAUTE
(versus "bénéficiaire")

INCLUSION
(versus "intégration")

SINGA .jpg

Une personne nouvellement arrivée sur un territoire, qui cherche à contribuer à sa société d'accueil et à se constituer un nouveau réseau (professionnel et/ou amical)

SINGA.jpg

Une personne qui habite sur un territoire depuis un certain temps (disposant de la nationalité ou non) Chez SINGA, locaux et nouveaux arrivants se rencontrent quotidiennement.

SINGA.jpg

Être dans une logique d'aide unilatérale aux nouveaux arrivants empêche une réelle considération de ce qu'ils souhaitent et apportent. Nous oeuvrons donc pour proposer des espaces d'échange équilibrés, où chaque personne, d'égal à égal, est membres de notre communauté.

SINGA.jpg

Le concept d'intégration fait référence aux actions individuelles qui permettent de s'intégrer au sein d'un système social existant. SINGA souhaite promouvoir une inclusion active, où chaque acteur, indépendamment de son statut administratif ou de toute autre caractéristique, prend part à la construction et au développement d'un système en perpétuelle évolution.